Get Adobe Flash player

Občanské právo

 

 

V rámci občanského práva nabízíme právní služby v oblasti závazkového práva, kdy pro klienty zpracujeme a/nebo analyzujeme veškeré typy smluv, a to včetně jejich změn. Pro případ sporu nabízíme zastupování ve sporech o splnění smluvně převzatých povinností.

O oblasti věcných práv nabízíme komplexní právní servis týkající se převodu vlastnického práva, zřízení zástavního práva, příp. uplatnění zadržovacího práva. Pro klienty zajišťujeme záležitosti související se zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví.

Klienty dále zastupujeme v tzv. sousedských sporech, tj. ve sporech, kdy dochází k neúměrnému obtěžování nebo vážnému ohrožování práv činností (nebo nečinností) vlastníka sousední věci.

Klienty zastupujeme v řízeních o náhradu škody na majetku nebo zdraví, a to včetně náhrady škody vůči státu způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

V rámci dědického práva nabízíme poradenství týkající se dědění ze zákona nebo ze závěti a zastupujeme klienta v dědickém řízení, příp. při uplatnění sporných dědických nároků.


 people