Get Adobe Flash player

Obchodní právo

V rámci poskytovaných služeb klientům nabízíme komplexní právní servis jak v oblasti obchodních společností, tak i v oblasti obchodních závazkových vztahů. Pro klienty tak zajistíme založení obchodní společnosti, stejně jako změny za trvání existence společnosti (převody obchodních podílů, změny stanov, změny v orgánech společnosti) nebo pořádání valných hromad, příp. výkon práv společníka.

V rámci obchodních závazkových vztahů nabízíme služby spočívající ve zpracování smluv na míru podle požadavku klienta, příp. revizi návrhů smluv klientovi již předložených.

Klientům nabízíme zastupování ve sporech vyplývajících jak z účasti v obchodní společnosti (např. žaloba na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, žaloba na náhradu škody, žaloba na přezkoumání přiměřenosti protiplnění při squeeze-out), tak i z obchodních závazkových vztahů (vymáhání pohledávek nebo splnění jiných smluvně převzatých povinností)


klad soud