Get Adobe Flash player

Pracovní právo

Klientům nabízíme komplexní právní servis vztahující se ke zpracování, revizi nebo analýze pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohoda o práci konané mimo pracovní poměr) při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů.

Zpracujeme, příp. zrevidujeme dohody o hmotné odpovědnosti a/nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Zajistíme právní služby týkající se nároků na náhradu škody z pracovněprávních vztahů (pracovní úrazy, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem/zaměstnancem) a nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru.

V případě sporu řešeného soudně klienta v takovém sporu zastoupíme, a to jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.


prac pravo